Menu
Xəbər Lenti
11 dek 18:20Cəmiyyət / Mədəniyyət

YƏHYA AĞAYEV - 80

12 dekabr - enişli-yoxuşlu, acılı-şirinli, bir üzü tunc, bir üzü ipək dünyanın təbəddülatlarından şərəflə  keçib gələn, urvatlı, örnək olan bir həyat yolu adlamış müdrik ağsaqqal, Ədliyyə Nazirliyinin Silahlı Qüvvələr veteranı, Nizami rayon Veteranları Təşkilatının sədri, ehtiyatda olan mayor  YƏHYA AĞAYEVin dünyaya ğöz açdığı gün, ömür təqviminin  80 illiyidir.
    Yubilyarı bu münasibətlə təbrik edir, özəl günün ovqatından süslənmiş, duyğu-düşüncələrimin poetik çaları olan söz çələngimi dəyərli el adamı, dostumuza dərin hörmət və ehtiram hissi ilə ünvanlayıram.

Bahar -  çiçək çağı,  payızsa bardır,
Uca dağ başında deyilir qardır...
Hər yaşın fəsiltək öz özəlliyi,
Yəhya qardaşıma Yaradan yardır!

Adının mənası “Tanrı bəxş etdi”,
Xəyalım səksən il çapıb yol getdi...
Ağsaqqal şəninə deyilən hər söz
Duadı, alqışdı, xoş bir niyyətdi.

Köhnə kişilərin öz arşını var,
Yüz ölçüb, bir bir biçib verəndə qərar.
Dürüstlük, mərdliyi ölçü vahidi,
Elin sevgisiylə olub bəxtiyar...

Ağsaqqal çağında yol gedənlərin,
Ağsaqqal zirvəsi fəth edənlərin
Düşər simasına  idrak işığı.
Ədəbi-ərkanı, kamalı dərin...

              ✍️ Tapdıq ƏLİBƏYLİ