Menu
Xəbər Lenti
Xilafətin qızıl dövrü
26-11-2021, 07:20

Xilafətin qızıl dövrü

Xilafətin qızıl dövrü
25-11-2021, 16:58

Xilafətin qızıl dövrü

21 okt 07:20Gündəm / Mədəniyyət

Tapdıq Əlibəyli: "Qəlbdən qələmə"

Bakı, “Elm və təhsil”, 2021,  408 səh.

Naşir:         Nadir Məmmədlifilologiya elmləri doktoru, professor

Redaktor:    Vüqar Əhmədfilologiya elmləri doktoru, professor

    Şair-publisist Tapdıq Əlibəylinin oxucularla növbəti görüşü olan “Qəlbdən qələmə” söz çələngində poetik çalar, mövzu rəngarəngliyi ilə zəngin, dəruni düşüncə, tarixi-çağdaş gerçəkliyində zaman ovqatı və fəlsəfi, duyğusal  motivlərlə  süslənmiş  şeirlər  toplanmışdır. 
Kitabda eləcə də müəllifin ziyalı taleyi, ədib dünyası, həyat kredosu, vətəndaş mövqeyi fonunda onun yaradıcılığına, şəxsiyyətinə işıq tutan ədəbi düşüncə-rəylər, elmi-publisistik məqalələr, resenziyalar, ithaf şeirləri və 60 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq şairə ünvanlı təbrik-fikirlər yer almışdır.