Menu
Xəbər Lenti
ÖMRÜN BARLI ÇAĞLARI
29-11-2022, 14:43

ÖMRÜN BARLI ÇAĞLARI

23 noy 11:19Gündəm / Siyasət

YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASI – ƏSRİN PARTİYASIDIR


Azərbaycanda vəziyyətin get-gedə ağırlaşdığını, çətinləşdiyini görərkən və bu partiyanın yaranması ilə əlaqədar mənə müraciət edən ziyalıların, respublikanın tanınmış adamlarının – ölkəmiz, xalqımız, torpağımız üçün ürəyi həqiqətən yanan adamların iztirabını duyarkən, onların xalqımız, ölkəmiz üçün bir iş görmək arzusunu hiss edərkən mən tədricən belə bir partiyanın yaranmasına kömək etməyə razılığımı verdim. Sonra mənə 91-lərin müraciəti gəldi və mənim müraciətə cavabım oldu.


Heydər ƏLİYEV

 Azərbaycan xalqının ümummilli lideri


Doxsanıncı illərin əvvəlləri. Ölkə həyatının ictimai-siyasi təbəddülatlarla dolu olduğu vaxtlar. Xalq hərəkatının qanadlarında hakimiyyətə gəlmiş qüvvələrin xalqın inamını sarsıtdığı bir dönəm. Şərqin qapısı sayılan Naxçıvandan parlayan Günəş başımız üstündəki qara buludları dağıtdı, yollarımıza nur saçdı: Ulu öndər “Yeni Azərbaycan Partiyası” adlanan bir siyasi təşkilat yaratdı və sonradan onu “bu günün, sabahın və gələcəyin partiyası” adlandırdı.


Yeni Azərbaycan Partiyası ötən əsrin sonunda ölkənin gərgin, təbəddülatlı bir dövründə siyasi arenaya gəldi və xilasın, tərəqqinin binasını qoydu. O zaman tez-tez hakimiyyət dəyişiklikləri və daxi­li siyasi çaxnaşmalar baş verirdi. Azərbaycanda böhran vəziyyəti qorxulu həddə çatmışdı. Nankor qonşularımız Qarabağda işğalçı­lıq və separatçılıq siyasəti yeridir, əzəli torpaqlarımızı ələ keçirməyə çalışırdılar. Nizami ordumuz olma­dığına görə, adda-budda yaradılmış özünümüdafiə dəstələri düşmənin qarşısını almaqda çətinlik çəkir, çox­lu itki verirdilər. Artıq məşum Xocalı faciəsi törədilmiş, Qarabağın baş tacı olan Şuşa və Laçın işğal edil­mişdi.

Həqiqətən də ümumxalq ina­mına malik olan və ilk növbədə milli birliyə, vətəndaş həmrəyliyinə əsaslanaraq, ölkəni böhrandan xi­las etməyə qadir olan yeni siyasi qüvvəyə ehtiyac duyulurdu. Belə qətiyyətli lider yalnız dünya səviyyəli siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əliyev ola bilərdi. Bu səbəbdən də ziyalılar ulu öndərin rəhbərliyi ilə yeni siyasi partiya yaratmaq istəyi ilə 1992-ci ilin oktyabrında mətbuatda ona müraciət ünvanladılar. Təbii ki, bu müraciət cavabsız qalmadı və soyuq bir gecədə, şam işığında partiyanın ilk Nizamnaməsi hazır­landı. 21 noyabr 1992-ci ildə isə Azərbaycanın əksər rayonlarından cəmiyyətin bütün təbəqələrini təmsil edən 550 nümayəndənin iştirakı ilə partiyanın təsis konfransı keçirildi və Heydər Əliyev YAP-ın sədri seçildi.

Beləliklə, Azərbaycanın icti­mai-siyasi səhnəsinə cəmiyyətdəki qüvvələr nisbətini və bundan son­ra ölkədə baş verəcək hadisələrin axarını köklü və konstruktiv surətdə dəyişə bilən partiya – Yeni Azərbaycan Partiyası meydana çıx­dı. 1995-ci və ondan sonrakı illərdə keçirilən parlament seçkilərində Milli Məclisin mandatını qazanan deputatların əksəriyyəti bu partiya­nın üzvləri olduğundan parlamentin cəmiyyətdəki nüfuzu və təsir gücü daha da artdı.

Partiyanın Nizamnaməsində qeyd olunur ki, YAP Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunvericiliyi çərçivəsində, özü­nün Nizamnaməsi və Proqramı əsasında – Azərbaycanda hüquqi dövlət, sivil vətəndaş cəmiyyəti, sa­bit və sosial yönümlü iqtisadiyyat, azərbaycançılığı ehtiva edən mil­li birlik yaratmaq məqsədilə birgə fəaliyyət göstərən vətəndaşların birləşdiyi parlament tipli siyasi par­tiyadır.

Ulu öndər YAP-ı yaratdıqdan və siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ümidlər inama, inamlar re­allığa döndü. Ölkədə sabitliyə nail olundu, cəbhədə irəliləyişlər oldu və düşmənlər məcburən atəşkəsə getdilər. 

Yeni Azərbaycan Partiyası bizləri bir amal ətrafında birləşdirir, ictimai-siyasi həyatımıza verdiyi düzənlə, dəqiq hədəfləri göstərməklə irəliləyişimizi, tərəqqimizi yönləndirir. Zamanın sınaqlarından alnıaçıq, üzüağ çıxan Heydər Əliyev ideyala­rını yeni Azərbaycanın dövlətçilik irsi kimi qoruyub yaşadan bu partiya­nın 2021-ci il martın 5-də keçirilmiş növbədənkənar 7-ci qurultayında qeyd olunub ki, 30 ilə qədər erməni işğalı altında qalmış Azərbaycan torpaqları Yeni Azərbaycan Partiya­sının Sədri, möhtərəm Prezidenti­miz, müzəffər Ali Baş Komandanı­mız İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsində azad edilib, Azərbaycanın çoxəsrlik ta­rixinin ən şərəfli səhifələrindən biri yazılıb, xalqımızın və millətimizin qüruru qaytarılıb, adı ucalıb. Bu gün Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun ən yüksək zirvəyə çat­ması, ölkəmizin sosial-iqtisadi və hərbi-siyasi yüksəlişi məhz bu yo­lun ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir.

Cənab İlham Əliyev yekun nitqində 7-ci qurultayı ölkəmizin icti­mai-siyasi həyatında önəmli hadisə saydığını söyləyib, partiyanın rəhbər orqanlarına seçilmiş bütün siyasi əqidədaşlarına yeni uğurlar arzula­yıb və bildirib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi təşkilatı kimi gözəl ənənələri var. Bu il partiyanın 30 illik yubileyi keçiriləcək. YAP yeniləşmiş formatda daha fəal olacaq, ölkə qarşısında duran problemləri daha böyük fədakarlıqla icra edəcək. Hər bir üzv ümumi işə öz layiqli töhfəsini verəcək ki, partiya bundan sonra da ölkəmizin aparıcı siyasi qüvvəsi, nailiyyətlərimizin bayraqdarı olaraq qalsın.

YAP hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu ideyalarını layiqincə həyata keçirib. Ölkədə si­vil dəyərlər, demokratik prinsiplər əsasında hərtərəfli inkişafa nail olub. Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının təminatı, liberal dəyərlərə söykənən güclü və so­sialyönümlü iqtisadiyyat yaradıl­ması, sosial ədalətin bərqərar ol­ması bir çox cəhətdən parlament tipli sağ mərkəzçi siyasi partiya olan YAP-ın da xidməti sayılır. Bu partiya cəmiyyətin bütün təbəqə və kateqo­riyalarından olan sağlam qüvvələri öz ətrafında birləşdirib, ən kütləvi siyasi qüvvəyə çevrilib. Beynəlxalq əlaqələrini genişləndirib və dünyada geniş şöhrət qazanıb.

Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illik tarixi, əslində, müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixini əks etdirir. Bu partiya ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi xətt əsasında Azərbaycanın inkişafını təmin edən mütəşəkkil siyasi təşkilatdır. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin başının üstünü almış təhlükələrin ulu öndərin rəhbərliyi altında aradan qaldırılma­sında, xaos və özbaşınalığın ləğv edilməsində, ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar olunmasında, bazar iqtisa­diyyatı əsasında neft strategiyasının işlənib hazırlanmasında və reallaş­dırılmasında partiya fəallarının da xidmətləri danılmazdır. Yeni əsrdə torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün güclü ordu forma­laşmış, ölkədə dinamik iqtisadi in­kişafa nail olunmuşdur. Bu işlərin görülməsində YAP-ın müstəsna və xüsusi rolu vardır.

Partiyanın 7-ci qurultayında cənab İlham Əliyev gəncləşmə siyasətinin zəruriliyini də vurğulaya­raq qeyd edib ki, sabahımızın sahibi olacaq gənc nəslimizin milli ruhda, mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə edilməsi ən başlıca vəzifələrdən biridir. Siyasi partiyalarda fəaliyyət göstərən gənc nəslə elə təlimat verilməlidir ki, onlar gələcək həyata hazırlıqlı olsunlar, ölkəmizin müstəqilliyini hər şeydən üstün tut­sunlar: “Ənənələrimiz, dəyərlərimiz, yaşayış tərzimiz – bütün bunlar bizim sərvətimizdir, biz bunu itirə bilmərik və itirməməliyik. Ona görə gənc nəslin tərbiyə edilməsi çox önəmli məsələdir və burada milli-mənəvi dəyərlər ön plandadır”.

Qurultaydan keçən bir il ərzində partiyanın cəmiyyət həyatında avanqard rolunun daha da artırılma­sı, uğurların möhkəmləndirilməsi, azadlığına qovuşmuş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa-quruculuq işlərinin genişləndirilməsi, gənclərin məsul vəzifələrə irəli çəkilməsi və sair istiqamətlərdə böyük nailiyyətlərə imza atılıb. Hər ötən gün zəfər yolumuzda silinməz izlər buraxıb, hər gələn gün isə yeni qələbələrin müjdəçisi olub.

Bu gün YAP üzvləri bəşəriyyətin qlobal inteqrasiyasına, demok­ratik dünya dövlətlərinin birliyinə istiqamətlənən yola rasional yanaşır, milli demokratiyanı dərinləşdirməklə ölkəmizi öz müstəqil siyasəti, bö­yük mədəniyyəti ilə dünya inkişa­fının öncül sıralarına çıxarırlar. Bu müqəddəs missiyanın layiqincə həyata keçirilməsi üçün Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşən xalqımız sözün əsl mənasında tarix yazır. Bu, müstəqil Azərbaycanın tərəqqi tarixidir, o cümlədən, elə YAP-ın şərəf tarixidir. Yüz minlərlə soydaşımız bu partiyanın sıraların­da olmaqdan qürur duyur, zama­nın çağırışlarına layiqincə cavab vermək üçün sədaqətlə çalışır. Si­yasi əqidədaşların, həmməsləklərin birgə fəaliyyəti ölkənin, xalqın daha xoşbəxt gələcəyinə xidmət edir.



Namizəd İsmayılov

Qaradağ rayon MKTİB-nin rəisi